Česť pamiatke Milanovi Čičovi,
spolutvorcovi a prvému predsedovi
Európskeho Rozhodcovského súdu.

Dňa 9. Novembra 2012, nás náhle navždy opustil prof. JUDr. Milan Čič DrSc., Dr. h. c.
Jeho odchod vnímame s veľkým zármutkom a vzdávame týmto česť jeho pamiatke.

Milan Čič nebol len prvým predsedom Európskeho rozhodcovského súdu, ale aj spolutvorcom tohto prvého stáleho rozhodcovského súdu v Slovenskej republike. Bol významným odborníkom, vzácnou osobnosťou a mojim osobným priateľom. Pod jeho vedením získal Európsky rozhodcovský súd vysoký kredit, ktorý pretrváva do dnešných dní. Jeho smrť je stratou pre nás všetkých. Je mi cťou zastávať funkciu, v ktorej pôsobil,“ povedal k smutnej udalosti aktuálny predseda Európskeho rozhodcovského súdu, JUDr. Jozef Brázdil.

Milan Čič bol Predsedom Európskeho rozhodcovského súdu od jeho založenia, v roku 2002. Funkciu opustil v roku 2004, z dôvodu svojho menovania do inej významnej verejnej funkcie. Naďalej sa však zasluhoval o šírenie princípov rozhodcovského konania v Slovenskej republike.

V Košiciach, dňa 9. 11. 2012

Vitajte na stránkach Európskeho Rozhodcovského Súdu, zriadeného pri obchodnej spoločnosti ARBITRÁŽNE A MEDIAČNÉ CENTRUM / CENTRE DE MEDIATION ET D´ ARBITRAGE a.s.