Poslanie

Čo je ERS?

Organizačná štruktúra

Zoznam rozhodcov

Dokumenty - Štatút ERS

Dokumenty - Rokovací poriadok ERS

Dokumenty - Pravidlá trov konania ERS

Ako sa na nás obrátiť?

Rozhodcovské doložky

Rozhodcovská zmluva

Trovy konania

V médiách

 

Zoznam rozhodcov Európskeho Rozhodcovského Súdu

Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného pri obchodnej spoločnosti
ARBITRÁŽNE A MEDIAČNÉ CENTRUM / CENTRE DE MEDIATION ET D´ARBITRAGE a.s.

Európsky Rozhodcovský Súd, stály rozhodcovský súd zriadený obchodnou spoločnosťou ARBITRÁŽNE A MEDIAČNÉ CENTRUM / CENTRE DE MEDIATION ET D `ARBITRAGE a.s. (so sídlom Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice, IČO: 36 216 551, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1224/V), vydáva v súlade s § 15 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRK“) tento Zoznam rozhodcov vedený Európskym Rozhodcovským Súdom (ďalej len „Zoznam rozhodcov“). Zoznam rozhodcov sa uverejňuje aj na webovej stránke Rozhodcovského súdu (www.arbitragecourt.org).Prof. JUDr. Vladimír Babčák CSc.
Lomnická 4, Košice, Slovenská republika
Právnik, Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Finančné právo a daňové právo


Prof. JUDr. Mojmír Mamojka CSc.
Advokátska kancelária, Šafárikovo nám. 5 PF, Bratislava, Slovenská republika
Advokát, Dekan Právnickej Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Obchodné právo

Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.
Advokátska kancelária Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. & JUDr. Ilona Schelleová, Dr., Podpěrova 6, Brno, Česká republika
Advokát, Vysokoškolský pedagóg
Občianske, obchodné a konkurzné právo


Samuel M. Lohman
11 Rue Verdaine, Case Postale 3377, 1211 Geneve 3, Švajčiarsko
Advokát, Prezident Offshore Institute
Obchodné právo, daňové právo, medzinárodné právo


Dr. Michal Bogdan
Seved Ribbing SV 32, S-22466 Lund, Švédsko Právnik, Vysokoškolský pedagóg
Obchodné právo


JUDr. Jozef Brázdil
Advokátska kancelária, Trhová 1, Zvolen, Slovenská republika
Advokát, Člen Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
Občianske právo a obchodné právo

JUDr. Ján Havlát
Advokátska kancelária Havlát & partners, Rudnayovo nám. 1, Bratislava, Slovenská republika
Advokát, Člen predsedníctva Slovenskej advokátskej komory, Prezident Združenia konkurzných správcov SR
Obchodné právo, občianske právo a konkurzné právo


JUDr. Miroslav Kráľ
Advokátska kancelária, Hraničná 12, Košice, Slovenská republika
Advokát
Občianske právo a obchodné právo

JUDr. Renáta Dolanská
Advokátska kancelária, Mäsiarska 41, Košice, Slovenská republika
Advokát
Obchodné právo a občianske právo


JUDr. Ľubomír Čigáš
Štúrova 28, Košice, Slovenská republika
Právnik
Obchodné a trestné právo


Mgr. Zuzana Klímová LLM
Štúrova 28, Košice, Slovenská republika
Právnik
Medzinárodné právo a obchodné právo

Mgr. Marek Šmida
Advokátska kancelária Havlát & partners, Rudnayovo námestie 1, Bratislava
Právnik
Obchodné právo, občianske právo a konkurzné právo


Mgr. Marek Benedik
Advokátska kancelária Havlát & partners, Rudnayovo námestie 1, Bratislava
Advokát
Ústavné a obchodné právo