Poslanie

Čo je ERS?

Organizačná štruktúra

Zoznam rozhodcov

Dokumenty - Štatút ERS

Dokumenty - Rokovací poriadok ERS

Dokumenty - Pravidlá trov konania ERS

Ako sa na nás obrátiť?

Rozhodcovské doložky

Rozhodcovská zmluva

Trovy konania

V médiách

 

Organizačná štruktúra

Európsky Rozhodcovský Súd tvorí Predsedníctvo ERS, Tajomník ERS a Rozhodcovia ERS.

Predsedníctvo ERS:

Predseda ERS - JUDr. Jozef Brázdil
Podpredseda ERS - JUDr. Ján Havlát
Člen Predsedníctva ERS - Daniel J. Kratky
Člen Predsedníctva ERS - JUDr. Miroslav Král

Tajomník ERS: JUDr. Bronislava Kubišová

Rozhodcovia ERS: Stáli rozhodcovia ERS sú vedení v Zozname rozhodcov ERS.