Poslanie

Čo je ERS?

Organizačná štruktúra

Zoznam rozhodcov

Dokumenty - Štatút ERS

Dokumenty - Rokovací poriadok ERS

Dokumenty - Pravidlá trov konania ERS

Ako sa na nás obrátiť?

Rozhodcovské doložky

Rozhodcovská zmluva

Trovy konania

V médiách

 

V médiách


Dňa 28. novembra 2008, sa v sídle Európskeho Rozhodcovského Súdu v Košiciach, uskutočnilo finále prestížnej celoslovenskej súťaže študentov práva – Simulované rozhodcovské konanie 2008. Do tohto, v poradí už tretieho ročníka súťaže, sa zapojilo všetkých päť právnických fakúlt v Slovenskej republike. Víťaz súťaže bol ocenený finančnou odmenou 1000,- Eur.

Európsky súd "súdil" študentov

03.12.2004 : Korzár
Bratislavčania "žalovali" Košičanov

Finále 2. ročníka súťaže "Simulované rozhodcovské konanie 2004" organizovanej Arbitrážnym a Mediačným centrom / Centre de Mediation et d´Arbitrage a.s. (ďalej AMC), v spolupráci s medzinárodným združením študentov práva ELSA - Slovensko, sa uskutoční dňa 2/12/2004 o 10:00 hod. v priestoroch Európskeho rozhodcovského súdu (ERS) v Košiciach, na Štúrovej 28.

30.10.2003 : Korzár
Košické finále rozhodcovského konania vyhrali budúci právnici z Trnavy

30.10.2003 : Rádio Express
Súťaž - simulovaný súdny spor

29.10.2003 : TASR
Tlačová správa

24.10.2002 : TREND
Exportovat možno aj súdy

22.10.2002 : Košický večer
Tajomník ERS JUDr. I. Laskovský:. "Konanie je založené na ochote sporných strán dospieť k prijateľnému riešeniu"

Rýchle, dôverné, pružné
Nasledujúca stránka >>