Poslanie

Čo je ERS?

Organizačná štruktúra

Zoznam rozhodcov

Dokumenty - Štatút ERS

Dokumenty - Rokovací poriadok ERS

Dokumenty - Pravidlá trov konania ERS

Ako sa na nás obrátiť?

Rozhodcovské doložky

Rozhodcovská zmluva

Trovy konania

V médiách

 

Poslanie

Poslaním rozhodcovských súdov je riešenie sporov, na základe zmluvy sporných strán, slobodným autonómnym výberom konkrétneho rozhodcovského súdu a v jeho rámci výberom rozhodcu.