Kontakty

 

Kontakty

Európsky Rozhodcovský Súd
Protifašistických bojovníkov 11
040 01  Košice
Slovenská republika


Telefón:
+ 421 / 55 / 625 21 23


Fax:
+ 421 / 55 / 623 03 64


E-mail:
office@arbitragecourt.org