Čo je to rozhodcovské konanie?

Čo je mediácia?

Výhody rozhodcovského konania

 

Výhody rozhodcovského konania

 • kompetentnosť a odbornosť
 • diskrétnosť
 • pružnosť a promptnosť konania, rýchlosť rozhodovania
 • neverejnosť konania
 • možnosť výberu rozhodcov
 • možnosť sporových strán určiť si miesto konania
 • možnosť voľby rokovacieho jazyka
 • možnosť dospieť ku konečnému a vymožiteľnému rozhodnutiu
 • väčšia ingerencia sporných strán na podobu konečného rozhodnutia, širší priestor na argumentáciu
 • jasne stanovené pravidlá a lehoty
 • medzinárodná uznateľnosť rozhodnutí