Kalkulátor poplatkov a paušálnych nákladov konania

Špecifikácia sporu

Pri špecifikácii sporu postupujte prosím podľa charakteru daného sporu a uzavretej rozhodcovskej zmluvy, resp. rozhodcovskej doložky k zmluve.

Spor: Vnútroštátny Medzinárodný
Konanie: S ústnym pojednávaním Bez ústneho pojednávania
Rozhodovanie: Jediný rozhodca Rozhodcovský senát
Počet sporových strán: Dve sporové strany Viac sporových strán
   
Hodnota sporu EUR

O rozdelení trov konania sa s konečnou platnosťou rozhoduje v rozhodcovskom rozsudku.
V uznesení o zastavení konania znáša trovy konania pred ERS každá strana sama.

Zatvoriť okno